Browsing Category:Uncategorized

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%9a-%e0%b8%9e-2526-2521-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3

ศิษย์เก่า รุ่น บ.พ.2526 (2521) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้ชื่องาน “เพื่อนพบเพื่อน” ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการพบปะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กัน

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายอนุวัฒน์ สุริยะยานนท์ ประธานรุ่น และพันเอกปิยวัส อ้นรัตน์ หรือเสธ.อ้น ที่ปรึกษารุ่น พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า รุ่น บ.พ.2526 (2521) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้ชื่องาน “เพื่อนพบเพื่อน” ครั้งที่ 10 โดยมีศิษย์เก่าในรุ่นดังกล่าว เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ภายใต้ชื่องาน “เพื่อนพบเพื่อน” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้เพื่อนๆ ร่วมรุ่น บ.พ.2526 (2521) ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน และทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกห้องเรียน //2. เพื่อให้ได้มีโอกาสรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ //3. เพื่อเสริมสร้างความรัก สมัครสมานสามัคคี และมีโอกาสร่วมกิจกรรมในนาม รุ่น บ.พ.2526 (2521) และ 5. เพื่อเป็นการร่วมทำกิจกรรมและนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการรุ่น บ.พ.2526 (2521)

ทั้งนี้ ภายหลังก่อนจะสิ้นสุดงานช่วงพิธีการ นายอนุวัฒน์ สุริยะยานนท์ ประธานรุ่น บ.พ.2526 (2521) ได้มอบของขวัญเพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์โสภณ มหาบุญ ในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง หลังจากนั้น คณะศิษย์เก่ารุ่น บ.พ.2526 (2521) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ยังได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงพระคุณของ ครู อาจารย์ที่เคารพรัก โดยการกราบไหว้และมอบของขวัญ ของที่ระลึก ให้กับอาจารย์ที่เคยอบรม สั่งสอนมา จนเป็นคนดีแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ อีกด้วย

โดยในส่วนของบรรยากาศของการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้จัดขึ้นในธีมงาน “มนต์รักลูกทุ่ง” และมีการรับประทานอาหารร่วมกันแบบเป็นกันเอง มีการพบปะพูดคุย ด้วยความสนุกสนาน ปะปนเสียงด้วยหัวเราะ รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุค สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นภายในการจัดงานยังมีการจับสลากมอบของขวัญและของรางวัลให้กับผู้โชคดี อีกด้วย

0 Comments
Share