Browsing Category:สังคม

สังคม

ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัล บ้านสวน และคอนโดซิตี้วิว ร่วมประชาคมการจัดระเบียบสังคมในสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1

0 Comments
ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัล บ้านสวน และคอนโดซิตี้วิว ร่วมประชาคมการจัดระเบียบสังคมในสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
Continue reading
Share
สังคม

จ.สมุทรปราการ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0 Comments
จ.สมุทรปราการ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
Continue reading
Share
สังคม

สำนักงาน ธกส.สมุทรปราการ และอบต.บางโฉลง บูรณาการความร่วมมือ เสริมความรู้ทางการเงิน ลดการก่อหนี้นอกระบบ

0 Comments
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการออมและบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนางสุภิญญาภา อ้นอารี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางโฉลง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการดังกล่าว และทีมวิทยากรจากธกส. ให้ความรู้นำโดยนายขวัญจิต โอฬารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมุทรปราการ...
Continue reading
Share
สังคม

อบต.แพรกษาใหม่ จัดแข่งฟุตซอลการกุศล ช่วยผู้ป่วยติดเตียง

0 Comments
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.62 เวลา 08.00 น. นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นประธานเและให้การสนับสนุน การจัดแข่งขันฟุตซอล การกุศล
Continue reading
Share
สังคม

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมลดฝุ่นละออง PM 2.5

0 Comments
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
Continue reading
Share
สังคม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 รวบรวมสินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดสมุทรปราการ ลาดกระบัง

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 รวบรวมสินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดสมุทรปราการ ลาดกระบัง
Continue reading
Share
สังคม

ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0 Comments
ทอท. ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
Continue reading
Share
สังคม

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเวียนเทียนสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0 Comments
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเวียนเทียนสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Continue reading
Share
สังคม

กาชาดจ.สมุทรปราการ ขอเชิญเที่ยวงานมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562

0 Comments
กาชาดจ.สมุทรปราการ ขอเชิญเที่ยวงานมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 และร่วมซื้อสลากกาชาดการกุศล
Continue reading
Share
สังคม

จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน

0 Comments
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ (18 ต.ค.62) เวลา 10.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบางโฉลงนอก...
Continue reading
Share