Browsing Category:การศึกษา-ศาสนา

การศึกษา-ศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ชู “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต”

0 Comments
วันนี้ (15 ก.พ. 63) เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสมาคมทางการจัดการศึกษาภาคกลางร่วมจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563”
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

วันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 8 ปี PWS มอบทุนการศึกษา “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”

0 Comments
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 17.00 น.ที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ฝ่ายประถม สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

“มาฆบูชา” ไหว้พระทั่วไทย อิ่มอกอิ่มใจร่วมกันทำบุญ ๑๕ ค่ำเดือน ๓

0 Comments
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา โรงเรียนทรงวิทยา อ.เมือง โดยอาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนทรงวิทยา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนพร้านีลวัชระ

0 Comments
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายกอบกิจ สิทธิธนกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64

0 Comments
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องคอนเวนชันฮอลล์ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

0 Comments
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

พณฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์

0 Comments
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พ.ย.62 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตบางนา ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลีสมุทรปราการ พณฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สมทรง ชนะมา ผุ้รับใบอนุญาตโรงเรียนทรงวิทยา

0 Comments
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สมทรง ชนะมา ผุ้รับใบอนุญาตโรงเรียนทรงวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ดับอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 และร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมและเต็มศักยภาพ สร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
การศึกษา-ศาสนา

พิธีเปิดปฐมนิเทศ นักเรียนสูงอายุ บางโฉลงรุ่นที่3

0 Comments
เมื่อวันที่ 24 ก..ย.62 เวลา 09.00.น พระครูวิสุทธิวัติ เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน และนาย ธวัชชัย นามสมุทร นอภ . บางพลี อ. บางพลี
Continue reading
Share
12