Browsing Category:หมวดหมู่ข่าว

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดจังหวัด รองผอ.รมน. สมุทรปราการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอจาก 6 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงาน สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำเสนอรายละเอียดการจัดงานดังกล่าว

เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ โดยหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (จังหวัดสมุทรปราการ) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ และศูนย์จัดการแข่งขันตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมงานต่าง ๆ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 60 เขตพื้นที่การศึกษาและจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 26 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก มาร่วมงานจำนวนมาก

0 Comments
Share
สังคม

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสาน และรักษาประเพณีวันลอยกระทงของไทย

0 Comments
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม นำโดยนางจันทนา กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จัก รัก...
Continue reading
Share
สังคม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมลอยกระทง ระหว่างวันที่ 8 -17 พฤศจิกายน 2562

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเชิญชวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการร่วมงานเทศกาลลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2562
Continue reading
Share
สังคม

ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัล บ้านสวน และคอนโดซิตี้วิว ร่วมประชาคมการจัดระเบียบสังคมในสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1

0 Comments
ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัล บ้านสวน และคอนโดซิตี้วิว ร่วมประชาคมการจัดระเบียบสังคมในสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
Continue reading
Share
สังคม

จ.สมุทรปราการ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0 Comments
จ.สมุทรปราการ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
Continue reading
Share
สังคม

สำนักงาน ธกส.สมุทรปราการ และอบต.บางโฉลง บูรณาการความร่วมมือ เสริมความรู้ทางการเงิน ลดการก่อหนี้นอกระบบ

0 Comments
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการออมและบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนางสุภิญญาภา อ้นอารี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางโฉลง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการดังกล่าว และทีมวิทยากรจากธกส. ให้ความรู้นำโดยนายขวัญจิต โอฬารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมุทรปราการ...
Continue reading
Share
สังคม

อบต.แพรกษาใหม่ จัดแข่งฟุตซอลการกุศล ช่วยผู้ป่วยติดเตียง

0 Comments
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.62 เวลา 08.00 น. นายอำนวย บุญริ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นประธานเและให้การสนับสนุน การจัดแข่งขันฟุตซอล การกุศล
Continue reading
Share
สังคม

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมลดฝุ่นละออง PM 2.5

0 Comments
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
Continue reading
Share
สังคม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 รวบรวมสินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดสมุทรปราการ ลาดกระบัง

0 Comments
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 รวบรวมสินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดสมุทรปราการ ลาดกระบัง
Continue reading
Share
สังคม

ทอท. มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0 Comments
ทอท. ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
Continue reading
Share
1237