Browsing Category:บันเทิง

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันงานประเพณีลอยกระทง โดยในปีนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยในช่วงเช้าได้เข้าร่วมกับวัดบางด้วนซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกวดกระทง โดยเวลา 13.00 น. นายชาคริต ภูษิตาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายศรายุทธ์ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นมีการแข่งขันตำส้มตำ แข่งขันเรือพายคายัค และในช่วงกลางคืนยังมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ โดยมีนางอรัญญา แสนชื่น วิทยากรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินหนูน้อยนพมาศอีกด้วย
ในช่วงกลางคืน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนางนพมาศกับวัดบางโปรง โดยได้ส่ง นางสาวรัตนา เถื่อนวิถี (น้องออมสิน) หมู่ 4 ตำบลบางโปรง ลงประกวดนางนพมาศในนามโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน นอกจากนี้ยังมีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มตักไข่ชิงโชค ณ วัดบางฝ้าย และได้ร่วมกิจกรรมกับวัดบางหัวเสืออีกด้วย โดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ตระหนักถึงการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ระลึกถึงคุณของแม่น้ำลำคลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีของไทยสืบต่อไป

0 Comments
Share