Browsing Category:ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3122/2563 เรื่อง มาตรการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ (เพิ่มเติม)

0 Comments
คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3122/2563 เรื่อง มาตรการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ (เพิ่มเติม) การให้บริการของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าปากน้ำเพิ่มมาตการคุมเข้ม ออกประกาศฉบับที่3ปิดถึง12เมษา

0 Comments
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจสมุทรปราการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0 Comments
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการhttps://www.facebook.com/100016553986967/posts/646743999220727/
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ประชาชนกลับไปใช้บริการจากแต่ละหน่วยงาน ณ ที่ตั้งจนกว่าจะได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจากกระทรวงแรงงานhttps://www.facebook.com/100016553986967/posts/645713305990463/
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Comments
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Continue reading
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

“เอ๋” ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม “ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม” เก็บกวาด ทำความสะอาด บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
“เอ๋” ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ นำทีมจัดกิจกรรม ทสม. “ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม” เก็บกวาด ทำความสะอาด บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ กลุ่มอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายอิทธิชัย...
Continue reading
Share
1237