ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โพสต์โดย สนง.ประชาสัมพันธ์ สมุทรปราการ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*