ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรปราการ

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และให้ประชาชนกลับไปใช้บริการจากแต่ละหน่วยงาน ณ ที่ตั้งจนกว่าจะได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจากกระทรวงแรงงาน

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรปราการ ณ…

โพสต์โดย สนง.ประชาสัมพันธ์ สมุทรปราการ เมื่อ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*