สังคม

เทศบาลเมืองลัดหลวง สมุทรปราการ ปฏิบัติการเปลี่ยนความกลัวความตื่นตระหนกเป็นความร่วมมือฝ่าวิกฤต ลดความเสี่ยงสร้างความปลอดภัย จาก โควิด-19

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97

สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการตรวจคัดกรองประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ

นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง กล่าวว่า ได้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือเปลี่ยนความกลัว ความตื่นตระหนก จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด – 19 เป็นความร่วมมือฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยทางเทศบาลเมืองลัดหลวง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยการสอนการทำหน้ากากอนามัย และอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือไปยัง ศาสนสถาน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆตลาดสด กลุ่มรถประจำทางสาธารณะ รวมไปถึง สวนสาธารณะของเทศบาลทุกแห่ง ให้เน้นทำความสะอาดจุดที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้บ่อยครั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่

นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน จะทำให้ทุกสถานที่ลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์ และพักรักษาตนเองให้หาย และถ้าหากเดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องกักตัวเอง 14 วัน หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือพบผู้ที่กลับจากต่างประเทศแต่ไม่มีการกักตัว โปรดแจ้ง กรมควบคุมโรค โทร.1422

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*