ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ต่อไปนี้

1. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
2. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
3. สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
4. สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลัง
5. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
6. สถานประกอบกิจการโต๊ะสนุ๊ก บิลเลียด และสถานประกอบกิจการร้านเกมส์
7. สนามกีฬา
8. สนามมวย
9. สนามไก่ชน

ทั้งนี้ ยกเว้นข้อ 7. สนามกีฬา 8. สนามมวย และข้อ 9. สนามไก่ชน ให้ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

โพสต์โดย สนง.ประชาสัมพันธ์ สมุทรปราการ เมื่อ วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*