เศรษฐกิจ

งานแถลงข่าว “ต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7

งานแถลงข่าว “ต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”

อาจารย์กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานแถลงข่าว “ต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบ การประเมินและการลงนามรับรองสูตรเครื่องดื่มต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพร โดยคุณพงษ์พันธุ์ สืบแสงไทย นายกสมาคม บาร์เทนเดอร์ประเทศไทย Brand ambassador Jack Daniel’s Thailand คุณสุภศักดิ์ เกตุไทย Cocktail Creative & Beverage Consultant Manager, Cocktail Thailand คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม กระทรวงแรงงาน และคุณสุรเชษฐ คหจิรัฐติกาล Beverage Manager, Rama Garden Hotel และการลงนามความร่วมมือจากชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*