การศึกษา-ศาสนา

วันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 8 ปี PWS มอบทุนการศึกษา “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 17.00 น.ที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ฝ่ายประถม สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 8 ปี PWS มอบทุนการศึกษา “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”ประจำปี การศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ราชบัณฑิต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการ “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนาง อรัญญา สุวรรณบุตร นายประกาศิต ยังคง นายอดีต สุกดิษฐ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นางมัทรียา เอี่ยมพินิจ เลขานุการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นางสิริพร ยังคง อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผอ.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน โดยมี นางอรัญญา พิสุทธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

โดยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 นับถึงปัจจุบันรวมเวลา 8 ปี ประกอบกับผู้บริหารเทศบาล และโรงเรียนได้ร่วมกันจัดตั้ง“กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”เพื่อให้ บริษัท ห้างร้าน ได้ทำกิจกรรม CHR ร่วมกับโรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลน แต่ประพฤติตนเป็นเด็กดี มุ่งมั่น ตั้งใจเรียน สมควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสเทียบเท่าผู้อื่น รวมทั้งการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งภายใน และต่างประเทศ ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ สำหรับการรับมอบทุน ในครั้งนี้ มีกลุ่มบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนการศึกษา จำนวน กว่า 200 ทุน โดยกิจกรรมภายในงาน บรรยากาศในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ส่วนในช่วงบ่าย ผู้ที่มาร่วมงานรับมอบของที่ระลึก เปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 8 ปี PWS ชม Presentation การแสดงของนักเรียน และพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน”ประจำปี การศึกษา 2563 นอกจากนี้ ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และกลุ่มนักธุรกิจ ยังได้ร่วมมอบทุนการศึกษา (GAI-AN CHECK) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จำนวน 10 คน เรียนต่อยังต่างประเทศ อีกด้วย

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*