การศึกษา-ศาสนา

ตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนพร้านีลวัชระ

%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. นายกอบกิจ สิทธิธนกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่คณะครูโรงเรียนพร้านีลวัชระ อ.เมืองฯ โดยมีนายวรพจน์ หาญเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*