สังคม

สมุทรปราการ เจ้าภาพมหกรรมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระดับภาคกลาง

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมยุวรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระดับภาคกลาง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

สำหรับงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยปีนี้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานจัดแข่งขันใน 3 สนาม ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์”

ในการจัดงานจะมีการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนในระบบ นอกระบบ ผลงานและนวัตกรรม การแสดงศักยภาพเด็กดาวรุ่ง งานหัตถกรรมสู่อาชีพ การประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลของนักเรียน ฯลฯ โรงเรียนจากภาคกลางเข้าร่วมกิจกรรม 17 จังหวัด ได้แก่ 1.กาญจนบุรี 2.ชัยนาท 3.นครปฐม 4.นนทบุรี 5.ปทุมธานี 6.ประจวบคีรีขันธ์ 7.พระนครศรีอยุธยา 8.เพชรบุรี 9.ราชบุรี 10.ลพบุรี 11.สระบุรี 12.สิงห์บุรี 13.สุพรรณบุรี 14.อ่างทอง 15.สมุทรสงคราม 16.สมุทรสาคร 17.สมุทรปราการ (เจ้าภาพ) คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*