สังคม

ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมั่นใจ การยกระดับรักษาความสะอาดในบริการรถขนส่งสาธารณะ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2

ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมั่นใจ การยกระดับรักษาความสะอาดในบริการรถขนส่งสาธารณะ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่กระจาย

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดย ทสภ. ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท อาทิ รถลีมูซีน รถเช่า รถเเท็กซี่ รถโดยสาร ขสมก. และรถ Shuttle Bus ให้ใส่ใจในด้านการรักษาความสะอาดของรถโดยสารรวมไปถึงพื้นที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทภายใน ทสภ.เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากผู้ขับขี่รถและผู้ให้บริการการขนส่งสาธารณะถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้โดยสารมากที่สุด จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย ทั้งนี้ ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดมาตรการในการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเต็มพิกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ ดังนี้

– เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ผู้ขับขี่
รถขนส่งสาธารณะและผู้ใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
– ติดตั้งขวดเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริเวณจุดเคาน์เตอร์ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ
– แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับทำความสะอาดภายในรถขนส่งสาธารณะ
– เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดภายในห้องโดยสาร
เบาะนั่ง ที่จับประตูรถ ฯลฯ

ทั้ง ทสภ. ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ ผ้าเช็ดรถ ถุงมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถลีมูซีน และรถ Shuttle bus ของ ทสภ. เพื่อเป็นการป้องกันอีกด้วย

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ทสภ. มีความห่วงใยในสุขอนามัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายใน ทสภ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด อาทิ ภายในห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน ราวบันได พื้นที่พักคอย เป็นต้น นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ณ บริเวณทางออกประตูเทียบเครื่องบินขาเข้าทุกประตูและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*