สังคม

ซิงเจียหยู่อี่ ซิงนี้ฮวกไช้

%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%ae%e0%b8%a7

ซิงเจียหยู่อี่ ซิงนี้ฮวกไช้ … 新正如意 新年发财….เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่ ต้อนรับวันตรุษจีน ปีใหม่จีน 2020 อาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนทรงวิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยได้ร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีแดง และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ร่วมกันร้องเพลง “新年好” ซิน เหนียน ห่าว (สวัสดีปีใหม่) ให้เข้าเทศกาลวันปีใหม่ตรุษจีน 2020

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*