การศึกษา-ศาสนา

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 64

%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%9b-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95-1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องคอนเวนชันฮอลล์ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ขึ้น ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครู จำนวน 355 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีนายกอบกิจ สิทธิธนกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานจากส่วนราชการหลายฝ่าย โดยในปีนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันครู “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างครูและประชาชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” พิธีการทางศาสนา พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการยกย่อง ส่งเสริม เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*