สังคม

ส่งความสุข วันเด็กแห่งชาติ 2563 ให้กับเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย เป็นคำขวัญวันเด็กที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กับเยาวชนไทยในปี 2563 ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยในปี 2563 นี้ ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน นำของขวัญพร้อมกับร่วมกิจกรรมแจกรางวัล และชมการแสดงจากเด็กนักเรียน 13 โรงเรียน รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางโปรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางโปรง โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางฝ้าย โรงเรียนวัดบางหัวเสือ โรงเรียนสิริเบญญาลัย โรงเรียนปัญจนวิทย์ โรงเรียนวัดบางด้วน โรงเรียนวัดสุขกร โรงเรียนวัดบางนางเกรง โรงเรียนวัดสวนส้ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และในวันที่ 11 มกราคม 2563 หน่วยงานต่างๆรวมไปถึงชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบความสุขให้กับเยาวชนไทย โดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้นำของขวัญวันเด็ก ไปร่วมจับฉลาก และแจกให้กับเด็กๆ รวมทั้งลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม และแจกไอศกรีมให้กับเด็ก ๆในพื้นที่ต่างๆ

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ยังมอบของขวัญให้กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทั้งหมด 68 พื้นที่ โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุข เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน พร้อมร่วมพัฒนาศักยภาพทั้งทางกายและใจให้กับเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมอันจะเป็นก้าวต่อไปที่สามารถนำศักยภาพของตนเองไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*