สังคม

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขและแมว

%e0%b8%9b%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขและแมว พื้นที่อำเภอบางบ่อ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรสุนัขและแมว

นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการกำเนิดถาวรในสุนัขและแมว ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวร
กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย โดยได้จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขแมวเพื่อปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงโดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ออกปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการกำเนิดถาวรในสุนัขและแมว โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกหน่วยไปให้บริการตามชุมชนต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนสุนัขและแมวให้น้อยลง รวมทั้งลดพาหะโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*