สังคม

จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-2

จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ

วันนี้ (8 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวก ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆกับประชาชน รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันออกหน่วยให้บริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

การออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายจังหวัด รวมถึงภารกิจ ข่าวสารของทางราชการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนด้วย

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*