การศึกษา-ศาสนา

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2562 เวลา 14.00 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมมอบโล่พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขากพฐ.) ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน นายธรรมนูญ ถือพุดซา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 26 จังหวัด 60 เขตพื้นที่การศึกษา 26 ศูนย์การพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนครูและนักเรียนเข้าร่วมงานกว่าแสนห้าหมี่นคน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*