สังคม

ผู้ว่าฯปากน้ำ เปิดโครงการ “วันรวมพลคนสมุทรปราการ ต่อต้านการทุจริต”

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 พ.ย. 62 ที่ลานโดมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรวมพลคนสมุทรปราการ ต่อต้านการทุจริต”  ACSP THE FORCE AWAKENS รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านทุจริต ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนต่างๆ ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ นักเรียนโรงเรียนในจังหวัด และนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาในการทุจริตอีกทั้งยังปลูกจิตสำนึก และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต การมีคุณธรรม จริยธรรม  ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถนำวิธีการต่อต้านทุจริตมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยทางทีมงานได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุน จัดตั้งศูนย์ปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตผ่าน 3 ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม  จัดทำและประกวดโฆษณาประกองเพลง   จัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์และการพูดสุนทรพจน์  และโครงการประชาสัมพันธ์เพบงรุ่นใหม่หัวใจไทย เป็นต้น ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเหล่าเด็กนักเรียนในเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น การเดินขบวนพาเหรดผู้ร่วมโครงการ และมีบูธหนังสือและบูธกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของเด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจำนวนหลายบูธ

โดยมี พล.อ.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์  เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ภราดา ดร.พิสูตร วาปิโส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมาคมศิษย์เก่า  เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนทิพวัลย์ ทั้ง 3 ชุมชน ปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ“วันรวมพลคนสมุทรปราการ ต่อต้านการทุจริต” ACSP THE FORCE AWAKENS จำนวนมาก

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*