กีฬา

มรธ.สป. ทำ MOU ร่วม ส.กีฬาฟุตบอล สป. พัฒนาลูกหนังควบคู่การศึกษา

%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%9b-%e0%b8%97%e0%b8%b3-mou-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1-%e0%b8%aa-%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%ad

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงนาม MOU ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ จับมือพัฒนาลูกหนังควบคู่การศึกษา ให้ทีมสมุทรปราการเอฟซี

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ที่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พีรพัฒน์ ถานิตย์ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ การลงนามครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในด้านโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้กับนักกีฬาที่มีความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดสมุทรปราการร่วมกัน โดยที่ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จะทำการยกเว้นเก็บค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และจัดหาที่พักให้นักกีฬาที่ได้รับการรับรองสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ด้าน สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ยินดีให้ความช่วยเหลือพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยการจัดหาผู้ฝึกสอน ควบคุมการฝึกสอน และควบคุมการแข่งขัน พร้อมทั้งยินดีให้นักกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษาลงแข่งขันกีฬาในระดับอุดมศึกษาที่ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เข้าร่วม

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เราได้มีโอกาสได้ทำความร่วมมือกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะผลักดันให้เยาวชนของประเทศที่อยู่ในพื้นที่ สมุทรปราการ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ในขณะเดียวกันเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะได้พัฒนาเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด ระดับมหาวิทยาลัย และในระดับนานาประเทศต่อไป ตรงนี้ก็เป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วในการที่จะส่งเสริมเยาวชนของประเทศให้ได้รับโอกาสตรงนี้ ในความร่วมมือนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะสนับสนุนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ให้ทุนเรียนสำหรับในส่วนของ สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ ก็จะสนับสนุนในเรื่องการฝึกซ้อม ทักษะ เพื่อให้เยาวชนในโครงการตรงนี้ได้เติบโตขึ้นเป็นนักกีฬาที่ดี เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป”

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*