สังคม

โรบินสัน สมุทรปราการ มอบทุน จากเรื่องเล่า ของนักเรียน

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a

โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ ทำการมอบทุน การศึกษาตามโครงการเซ็นทรัล ทำสานฝันการศึกษาปี 2 ประจำปี 2562 จากเรื่องเล่าของนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ เวทีกิจกรรมชั้น 3 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ พร้อมด้วยนายคเณศ. กมลพันธ์. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยดร. วิโรจน์ เวทยาวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ. ร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว โดยมีนางสาวสายพิณ วงศ์ประดิษฐ์ ผู้จัดการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

ทุนสนับสนุนโรงเรียนหรือการศึกษานักเรียนนั้น ทางบริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาสมุทรปราการ ได้ดำเนินนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยและผู้ด้อยโอกาส ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในด้านต่างๆ ให้มีสภาพการเรียนการสอนที่น่าจูงใจทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ภายใต้ “โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษาปีที่ 2562″ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางสาวสายพิน วงศ์ประดิษฐ์ ผจก.ทั่วไป กล่าวว่า ทางบริษัท โรบินสัน ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ ส่งตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวของโรงเรียน พร้อมทั้งระบุความช่วยเหลือ ส่งมายังกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อที่ทาง บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ จะพิจารณาให้การสนับสนุน พร้อมแนบภาพถ่ายสถานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในเนื้อหาที่บรรยาย ซึ่งข้อความดังกล่าวต้องเป็นความจริงทุกประการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณโรงเรียน และเพื่อทำกิจกรรมหรือนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน นักเรียน สิ่งที่ได้ไปมากกว่านี้คือความคิดของนักเรียน ที่ได้เห็นแนวคิดทางสังคมการมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งยังเห็นการบูรณาการของนักเรียนอีกด้วย

สำหรับปีนี้ทางบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการได้ทำการคัดเลือก 5 โรงเรียน จากทั้งหมดที่เข้าร่วมและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ 1.โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ 2.โรงเรียนสมุทรปราการ 3.โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอมวารีดีนุเคราะห์) 4.โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 และ 5. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*