การศึกษา-ศาสนา

ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดจังหวัด รองผอ.รมน. สมุทรปราการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอจาก 6 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงาน สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นำเสนอรายละเอียดการจัดงานดังกล่าว

เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ โดยหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (จังหวัดสมุทรปราการ) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ และศูนย์จัดการแข่งขันตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมงานต่าง ๆ ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 60 เขตพื้นที่การศึกษาและจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 26 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก มาร่วมงานจำนวนมาก

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*