สังคม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมสืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมลอยกระทง ระหว่างวันที่ 8 -17 พฤศจิกายน 2562

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเชิญชวนผู้โดยสารและผู้ใช้บริการร่วมงานเทศกาลลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2562 พร้อมนิทรรศการให้ข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของไทยผ่านจอ touchscreen และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ประตู 5 ชั้น 4

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลที่สืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของคนไทย ซึ่งในปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทสภ. ขอเชิญชวนผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณประตู 5 ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ผู้โดยสารสามารถร่วมประดิษฐ์กระทงและลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาบนท่าน้ำจำลอง ภายใต้บรรยากาศศาลาไทยริมน้ำ โดยในแต่ละวันจะจัดให้มีกิจกรรมสาธิตฯ แบ่งเป็น 4 รอบ รอบที่ 1 เวลา 10.30 – 11.30 น. รอบที่ 2 เวลา 12.30 – 13.30 น. รอบที่ 3 เวลา 15.30 – 16.30 น. และรอบที่ 4 เวลา 17.30 – 18.30 น. และร่วมถ่ายภาพบริเวณจุดจัดกิจกรรม พร้อมรับภาพขนาด 4 × 6 นิ้ว เป็นที่ระลึก
นอกจากนี้ ทสภ. ได้นำกระทงที่ประดิษฐ์อย่างวิจิตรศิลป์สวยงามในรูปแบบต่างๆ มาจัดแสดงให้ผู้โดยสารได้ชื่นชม เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่ศิลปะและประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งช่วยสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ทสภ. ในฐานะประตูด่านแรกที่ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*