สังคม

ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัล บ้านสวน และคอนโดซิตี้วิว ร่วมประชาคมการจัดระเบียบสังคมในสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1

ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัล บ้านสวน และคอนโดซิตี้วิว ร่วมประชาคมการจัดระเบียบสังคมในสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ

ที่บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัล บ้านสวน และคอนโดซิตี้วิว ร่วมประชาคมการจัดระเบียบสังคมในสวนสาธารณะหมู่บ้านทิพวัล 1 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีนายสุรพงษ์ คงโรจน์ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 และตัวแทนจาก กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพูดคุยและร่วมหารือการประชาคมการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ด้วย

สืบเนื่องจากการก่อสร้างหมู่บ้านทิพวัล เมื่อปี 2520 โดยจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อาทิ ทางเท้า ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ สโมสร สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ และที่ดินตั้งแท้งค์น้ำ ต่อมาสวนสาธารณะเสื่อมโทรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาเกิดความสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม แต่ปรากฏว่าบุคลคลก่อสร้างหลังคากันแดดเพื่อจัดตลาดนัดในสวนสาธารณะ นอกจากนั้นยังมีบุคคลตั้งอาคารศูนย์อาสาสมัครตำรวจชุมชนหมู่บ้านทิพวัล บนพื้นที่สวนสาธารณะ ซึ่งผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านทิพวัลจึงขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โดยนายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ได้นำบันทึกการไกล่เกลี่ย มีเนื้อหา คือ 1. กรณีการใช้สาธารณะประโยชน์ส่วนกลาง เช่นสนาม สวนหย่อมของหมู่บ้าน ต่อไปต้องทำประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ //2. ตู้อาสาสมัคร ทางสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ ขอใช้ร่วมกับอาสาสมัคร เพื่อเป็นจุดรับแจ้งเหตุ และบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลบางเมือง และ 3. ในส่วนการดำเนินการจัดเก็บส่วนกลางบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัคร ต้องทำบัญชีการรับ-จ่าย ติดไว้ที่ตู้อาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยได้มีความเข้าใจกัน และเพื่อให้เกิดความเจริญของหมู่บ้าน ต่อไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*