สังคม

กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมลดฝุ่นละออง PM 2.5

%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-big-cleaning-day-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%9d%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “สมุทรปราการ รวมใจป้องกันและลดภัยฝุ่นละออง PM 2.5” โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายธฤต สำราญเวทย์ และนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ปล่อยขบวนหน่วยงาน เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อไปดำเนินกิจกรรมกรรมลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณถนนโดยรอบ

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562 ซึ่งตรวจพบสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนลดใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้รถบริการสาธารณะ เพื่อลดจำนวนยานพาหนะในเขตเมือง ตลอดจนดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และพื้นที่ที่มีมลพิษสูง พร้อมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจจับ ห้ามใช้รถควันดำที่มีค่าเกินมาตรฐาน รวมถึงจัดการจราจรให้คล่องตัว

นอกจากนี้ยังกวดขันและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการช่วยลดปริมาณการปล่อยมลพิษในอากาศ ตลอดจนให้องกรปกครองท้องถิ่นเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*