สังคม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 รวบรวมสินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดสมุทรปราการ ลาดกระบัง

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%88

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 รวบรวมสินค้า OTOP ของดีจากจังหวัดสมุทรปราการ ลาดกระบัง รวมถึงจากชุมชนโดยรอบสนามบิน กว่า 120 ร้านค้า มาให้เลือกซื้อกัน พร้อมมีของรางวัลให้นักช้อปได้ลุ้นมากมาย ระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค. นี้

เมื่อวัน 28 ต.ค.62 นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดระบัง นายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี หัวหน้าหน่วยหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสายการบิน และผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดกันอย่างคึกคัก
นายกฤติยา เปิดเผยว่า การจัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจและการจัดการท่าอากาศยานควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้จัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบให้มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ การจัดงานสุวรรณภูมิแฟร์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ ทสภ. มีความตั้งใจจัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการจัดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้าชุมชนและโอท็อปมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งการจัดงานสุวรรณภูมิแฟร์นี้ ทสภ.ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยงานนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการต่อยอดทางการตลาดให้แก่ชุมชนโดยรอบแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความร่วมมือและการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย

ทั้งนี้ งานสุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค.62 เวลา 07.00 – 15.00 น. บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) โดยภายในงานมีการออกบูธร้านค้าชุมชนและสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เช่น จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งจากเขตลาดกระบัง และพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ ด้านทิศตะวันออก รวมกว่า 120 ร้านค้ามาจำหน่าย อาทิ ปลาสลิดบางบ่อเจ้าอร่อย หมูโสร่ง ไก่โสร่ง ของทะเลแห้ง เมล่อนออแกนิค ผักไฮโดรโปนิกส์ กุ้งเหยียด เนื้อนมสด ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้าน ชุดผ้าไทยสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลี่ยนเพื่อเด็กพิการ และจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

สำหรับไฮไลต์ภายในงาน มีมินิคอนเสิร์ตจากหญิงลี ศรีจุมพล และผู้ร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรับคูปองแลกซื้อเมล่อนออแกนิคในราคากิโลกรัมละ 1 บาท และทุเรียน พูละ 1 บาท พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายทุกวัน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สุวรรณภูมิแฟร์ ครั้งที่ 7 ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น
0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*