สังคม

ปากน้ำจัดใหญ่ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ไหว้พระ ขอพร

%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b2

ปากน้ำจัดใหญ่ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ไหว้พระ ขอพร สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อสิริมงคล

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้พิพากษา อัยการ ข้าราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงานและชมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. ร่วมอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ทำพิธีทักษิณาวรรต รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ 3 รอบ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลรุ่งแจ้ง

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาด จังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันเริ่มงาน และในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 รวม 12 วัน 12 คืน ที่บริเวณฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อันเป็นสถานที่ตั้งองค์พระสมุทรเจดีย์และฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP การออกร้านกาชาด นอกจากนี้มีการแสดงพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ ชมฟรีทุกคืน

พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ชาวสมุทรปราการและชาวจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2371 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากแต่เดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ พระสมุทรเจดีย์องค์เดิมสร้างเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของพระสมุทรเจดีย์ ทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อให้เรือของชาวต่างประเทศที่เข้ามาจะได้แลเห็นพระสมุทรเจดีย์ จึงโปรดฯให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ลอมฟางที่กรุงศรีอยุธยา แล้วโปรดฯให้กรมหมื่นราชสีหวิกรม เป็นนายช่างจัดการก่อสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบองค์พระเจดีย์เดิม นอกจากนี้ ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร และพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พร้อมหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวัง แห่มาทางชลมารคบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณี ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ จนเป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการและบริเวณใกล้เคียง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เที่ยวชมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ระหว่างวันที่ 18 -29 ตุลาคม 2562 ฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมฟรีตลอดงาน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*