ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์

สำหรับผู้มีผลการเรียน 2.50ขึ้นไป ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (นำใบรายงานผลการเรียนมาแสดงในวันสัมภาษณ์)

สอบถาม โทร 02-325-2010 กด 1
หรือดูรายละเอียด และ สมัครที่ www.dru.ac.th

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*