การศึกษา-ศาสนา

พิธีเปิดปฐมนิเทศ นักเรียนสูงอายุ บางโฉลงรุ่นที่3

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5

เมื่อวันที่ 24 ก..ย.62 เวลา 09.00.น พระครูวิสุทธิวัติ เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน และนาย ธวัชชัย นามสมุทร นอภ . บางพลี อ. บางพลี ได้ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย รุ่นที่3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 50 คน

โดยได้รับเมตตาคุณจากพระครูกิตติวัติ เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน อำนวยความสะดวกด้านสถานที่การเรียนการสอน มีนาง อรนุช โยทัยเที่ยง เป็นประธานดำเนินการ และ นายพีระฉัตร พรรศุขศรี เป็นรองประธาน โดยรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*