การศึกษา-ศาสนา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กัญญ์ชิสา พูดทองสีห์วรา

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%94-%e0%b8%8d-%e0%b8%81

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กัญญ์ชิสา พูดทองสีห์วรา นักกีฬาโรงเรียนทรงวิทยา อ.เมืองฯ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาประเภท NEWAZA รุ่น FEMALE และเหรียญเงิน ประเภท FIGHTING รุ่น FEMALE จากการแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 จากเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*