เศรษฐกิจ
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2

พร้อมเตรียมมอบสัญลักษณ์ร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้ออาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัด สะอาด อร่อย

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว จังหวัดสมุทรปราการ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยในปี 2562 มีร้านอาหารหนูณิชย์ระดับดีมาก (เกรด A) ที่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก จำนวน 4 ร้าน โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งร้านอาหารหนูณิชย์ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์จะได้รับมอบสัญลักษณ์ร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว ต่อไป

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการร้านอาหารหนูณิชย์ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน จาน/ชามละ 15 -35 บาท ให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้ออาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัด สะอาด อร่อย มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเป็นร้านอาหารหนูณิชย์ จำนวน 90 ร้าน โดยแบ่งเป็น ร้านเกรด A จำนวน 13 ราย ร้านเกรด B จำนวน 41 ราย และร้าน เกรด C จำนวน 36 ราย โดยร้านระดับเกรด A ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกยกระดับให้เป็นร้านอาหาร “หนูณิชย์ติดดาว” ไปแล้ว จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1 ร้านวาราช-โซไทยคิทเช่น 2.ร้านสีส้ม 3.ร้านเจ๊หนู (สามพี่น้อง) 4.ร้านเก๋อาหารตามสั่ง 5.ร้านสถานีเตี๋ยวเรือ ณ ปากน้ำ 6.ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ตรากบ (สาขา2) 7.ร้านอุดมทรัพย์บะหมี่เป็ดย่าง และ 8.ร้านเจ๊ลีก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา (รสเด็ด) และในการพิจารณาครั้งนี้ เพิ่มอีก 4 ร้าน ได้แก่ 1.ร้านครัวใบไม้ จำหน่ายอาหารประเภท ข้าวราดแกง ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ 2.ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นไท จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวเรือ ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง 3.ร้าน (แด๊ก) กระเพราบึ้ม (สาขา9) จำหน่ายอาหารประเภท ข้าวราดแดง ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี และ4.ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมทอง จำหน่ายอาหารประเภท ก๋วยเตี๋ยวเรือ ตั้งอยู่บริเวณ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยร้านที่ได้รับการพิจารณา 4 ร้าน จะได้รับมอบสัญลักษณ์ร้านอาหารหนูณิชย์ “ติดดาว” เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับร้านอาหารหนูณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจร้านอาหารหนูณิชย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะนำรายชื่อร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว ติดไว้เป็นทางเลือกของประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะได้ชิมอาหารที่ราคาประหยัด อร่อย สะอาดต่อไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*