ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรงานบริการโลหิต

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b2

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรงานบริการโลหิต เพื่อให้ความรู้แก่จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านงานบริการโลหิต

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรงานบริการโลหิต โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมทั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด และจิตอาสาเหล่ากาชาด เข้าร่วมโครงการ

นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตรงานบริการโลหิต ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้ความรู้แก่จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านงานบริการโลหิต //2. เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัด ในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต เพื่อให้มีไว้สำรองใช้กับผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน และ 3. เพื่อให้จิตอาสา อาสาสมัคร เป็นแกนนำในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร ในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “จิตอาสาบริจาคโลหิต ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี” และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิตอย่างยั่งยืน” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัด, เจ้าหน้าที่ดูแลงานจิตอาสา รวมทั้งอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*