ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.” ครั้งที่ 7

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-%e0%b8%97

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ทสภ.” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 (Suvarnabhumi Airport Job Fair 2019) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 6 อาคารจอดรถ 3 ทสภ. (ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ ทสภ.) โดยมีบริษัทและผู้ประกอบการใน ทสภ. ร่วม 40 แห่งมาออกบูธรับสมัครงานกว่า 2,000 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงาน IT Support เป็นต้น ตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถม – ปริญญาโท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำภายในท่าอากาศยาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2132 – 9084 , 0 – 2132 – 9080

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*