ข่าวประชาสัมพันธ์

เอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-3%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad

คณะกรรมการนิติบุคคลเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) ร่วมกับผู้พักอาศัยภายในชุมชน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นปีใหม่ไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ลานสนามกีฬาด้านหน้าอาคาร 62 บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) นำโดยนางสาวศุภากาญจน์ พลมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20 ตำบลบางพลีใหญ่ ประธานคณะกรรมการนิติบุคคล 2 ได้ร่วมกันจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในชุมชน โดยบรรยากาศภายในงานได้มี นางเจียม รุ่งเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง กำนันตำบลบางพลีใหญ่ และพันตำรวจเอกกรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) และผู้พักอาศัยภายในชุมชน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระขอพรผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ ทางชุมชนเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3(คลองขุด) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งได้ถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมที่ดีและเป็นกิจกรรมที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ ลูกหลาน เยาวชนในชุมชน ได้มาร่วมกันทำกิจกรรม ได้พบปะ พูดคุย สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*