ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการแจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการแจ้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 17 มีนาคมนี้

นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่ กกต. สมุทรปราการแจ้งขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง นั้น ทั้งนี้ หลังจากลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันและเวลาสำหรับออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ เขตเลือกตั้งที่กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งประเทศ 2,632,935 คน และจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ ขอใช้สิทธิที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 164,457 คน เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศฯ รองจาก กรุงเทพฯและชลบุรี โดยมีรายละเอียดแต่ละเขตการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ)ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 51,392 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 8,170 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ลานเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.เทพารักษ์ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 10,979 คน
เขตเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนบางพลีราษฎ์บำรุง อำเภอบางพลี จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 43,081 คน
เขตเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 34,472 คน
เขตเลือกตั้งที่ 6 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 10,992 คน
เขตเลือกตั้งที่ 7 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 5,371 คน

ส่วนสถานที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง จำนวนผู้ลงทะเบียน 118 คน และการลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร จำนวน 119,184 คน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*