การเมือง

เปิดรับสมัคร สส.สมุทรปราการวันแรกคึกคัก

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ เดินทางมาก่อนเวลารับสมัคร ทำให้ต้องมีการจับสลากเพื่อจัดลำดับการยื่นเอกสารของผู้สมัคร

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อสมัครลงเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า โดยมีผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น ผู้สมัครส่วนใหญ่เดินทางมาก่อนเวลา 08.30 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดรับสมัคร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการจับสลากเพื่อจัดลำลับในการยื่นเอกสารของผู้สมัครในแต่ละพรรคการเมือง บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่รับสมัคร

นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงการเตรียมการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ มีความพร้อมเต็มที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ ยังได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการเรือกตั้งแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และมีทิศทางเดียวกัน โดยมีจังหวัดสมุทรปราการ มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 7 เขต มีหน่วยลงคะแนน 1,335 หน่วย และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน ในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 7 เขต จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากการปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 7 เขตเลือกตั้ง มีผุ้สมัครวันนี้ 111 คน รวม 17 พรรคการเมือง

ดูรายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*