ยุทธจักรโล่ห์เงิน

“บ้านทรัพย์มั่นคง หนุนโครงการ สวมหมวกนิรภัย 100%”

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%82

เมื่อเร็วๆนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานหมู่บ้านทรัพย์มั่นคง ถ.สายวัดบางบ่อ ม.3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายเอก โศภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยตามโครงการ”หมวกนิรภัย 100 %ตำรวจภูธรภาค 1″ของสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน และสถานีตำรวจภูธรเปร็ง โดย พ.ต.อ.สรวิช สุขแพทย์ ผกก.สภ.บางบ่อ กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าวว่า ในนามของฝ่ายจัดกิจกรรมโครงการ”หมวกนิรภัย 100 %ตำรวจภูธรภาค 1″ของสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน และสถานีตำรวจภูธรเปร็ง จัดขึ้นตามนโยบายของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสอดรับกับ โครงการ”หมวกนิรภัย 100% ตำรวจภูธรภาค 1″เพื่อการก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ที่กำหนดเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 50 ในช่วงปีพ. ศ. 2554-2563 อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคือการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจ ใส่หมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

ด้วยเหตุนี้ทางสถานีตำรวจภูธรทั้ง 4 สถานี ในเขตอำเภอบางบ่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ กินได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำโครงการ”หมวกนิรภัย 100% ตำรวจภูธรภาค 1″ขึ้น เพื่อเน้นให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใส่ใจ สวมใส่หมวกนิรภัยกันทุกคน และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่เกิดความภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและเสริมสร้างวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ ปลูกฝังการเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดีในอนาคต

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบ้านทรัพย์มั่นคงที่เอื้อเฟื้อสถานที่และงบประมาณจัดหาหมวกนิรภัยจำนวน 200 ใบและบริษัทโตโยต้าไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่งจํากัด ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำป้ายสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั่วบริเวณอำเภอบางบ่ออีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวม 200 คน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*