ยุทธจักรโล่ห์เงิน

ตำรวจภูธรภาค 1 จัดการประชุม กต.ตร.ภาค1สัญจร

%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84-1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

เชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

เมื่อวันที่20ธ.ค.61เวลา 16:00น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 เป็นประธานนำคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 1 ลงพื้นที่ร่วมประชุมสัญจรเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นาย สุดใจ จิรยาภากร ประธาน กต.ตร ภ.จว.จังหวัดสมุทรปราการ และ กต.ตร.ทั้ง 9 จังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานที่สัมฤทธิ์ผลของหน่วยงาน ณ ภัตตาคารเรือนเพชร2 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ กต.ตร.มีความสำคัญในฐานะผู้ประสานความร่วมมือจากภาคประชาชนสู่การทำงานของตำรวจ ซึ่ง กต.ตร.ทุกคนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการหาข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคประชาชน ทั้งเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และประสานการทำงานกับภาคประชาชน ผ่านภารกิจ 6 ด้าน ประกอบด้วย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจราจร การดูแลสาธารณสมบัติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานการบริหารงานของตำรวจ หรือ กต.ตร.ทั้ง 9 จังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ได้ดำเนินกิจกรรมจนบรรลุผลเป็นรูปธรรม ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ทำงานร่วมกันเป็นทีม สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของตำรวจ ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญ เพราะงานของตำรวจมีสองด้านที่ต้องไปกระทบสิทธิของประชาชน กต.ตร. จึงต้องเป็นตัวประสานในการทำความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยความเข้าอกเข้าใจต่อประชาชนที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*