ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความขอบคุณประธานหอการค้า จ.สมุทรปราการ

%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%ad

ผู้บริหารโรงงาน PCI อุตสาหกรรมกระดาษ เข้าเยี่ยมและขอบคุณ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ที่ระดมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกระดาษ ของบริษัท พีซีไอ จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ที่บ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยา ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางจุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ เจ้าของกิจการโรงงาน PCI อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมและขอบคุณ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายสมภพ บุรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครสมุทรปราการ ที่ให้การช่วยเหลือ ส่งเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง ของเทศบาลนครสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกระดาษที่เตรียมนำมารีไซเคิล ของบริษัท พีซีไอ จำกัด เลขที่ 247 หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ช่วยเหลือพนักงานของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนผลัด ออกมายังจุดรวมพลได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ทั้งนี้ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้มอบของที่ระลึกซึ่งเป็น Book A portrait of Samutprakan หนังสือภาพภูมิประเทศและการท่องเที่ยว / ความเป็นอยู่และประเพณี / ประวัติ ของจังหวัดสมุทรปราการ และเหรียญหลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ ให้กับนางจุรีรัตน์ และคณะฯ อีกด้วย โดยก่อนจะเดินทางกลับ นางจุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ เจ้าของกิจการโรงงาน PCI อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด พร้อมคณะฯ ยังได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย แด่พระอธิการ สมนึก อติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทรธาราวาส หรือวัดขุนสมุทรจีน โดยพระอธิการ สมนึก สวดอนุโมทนา เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*