เศรษฐกิจ

คลังจังหวัดสมุทรปราการ ชวนคนไทยใช้ QR Code แทนใช้เงินสด

%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ท่องเที่ยววิถีไทยแบบฉบับ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น. นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “Startup Club ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ สมุทรปราการ” จัดโดยคลังจังหวัดสมุทรปราการ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีนายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน คุณนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง คุณวารี แว่นแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล (กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล) คุณศิริพร เกินเกษม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง (กองการเงินการคลังภาครัฐ) คุณวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 ร่วมงาน และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนคนในพื้นที่สมุทรปราการ

ตามที่รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ประเทศ 4.0 ประกอบกับรัฐบาลกำหนดนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism 2018” เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทยและกระจายรายได้สู่ชุมชน เน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อัตลักษณ์ความเป็นไทย จึงเป็นการดีที่จะมีการโปรโมทและทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยของจังหวัดเราให้คนต่างพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือแม้กระทั่งประชาชนในจังหวัดเราเองได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในสมุทรปราการให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและชุมชน ชมความเป็นวิถีไทย เที่ยวอย่างสบายใจหลงใหลในมนต์เสน่ห์กับประเพณีวัฒนธรรมเชิงท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการของเรานั้น นอกจากความโดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ในเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ มีหลาย ๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก เช่น สถานตากอากาศบางปู พระสมุทรเจดีย์ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ วัดวาอารามชื่อดังมากมาย ตลาดน้ำต่าง ๆ อีกหลายแห่ง รวมถึงตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นที่รู้จักของผู้คนในท้องที่และต่างท้องที่นิยมมาเที่ยวกันในวันหยุด การที่เราได้ร่วมกันสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยเป็นการเชิดชูสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ของคนในท้องที่ ให้มีคุณค่าในสายตาของคนไทยและคนต่างชาติ เป็นการสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่จากความรักในความเป็นไทยและร่วมกันรักษาไว้ให้มั่นคง
การจัดโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และหากต้องการซื้อสินค้าในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งและไม่มีเงินสดก็สามารถจ่ายด้วย QR Code ได้ เป็นการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ แบบไร้เงินสด ลดการใช้เงินสด เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง National e-Payment ถือเป็นการท่องเที่ยววิถีไทยแบบฉบับ Thailand 4.0

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในหน่วยงาน คบจ. การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP ของผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ บูธรับสมัครสมาชิก กอช. จากกรุงไทย ออมสิน ธอส. ธกส. และสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ บูธ/รถโมบายรับสมัคร QR Code พร้อมเพย์จากกรุงไทย ออมสิน พบกับดารารารับเชิญ คุณจ๊ะจ๋า พริมรตา เดชอุดม มาสร้างความบันเทิงร้องเพลง พูดคุย และเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในแบบที่ไม่ต้องใช้เงินสด ในโครงการ Startup Club ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ สมุทรปราการ

 

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*