กีฬา

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2

9 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 9 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2561 โดยมีนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมาส สุธาธีระเนตร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ 1 คณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตพระนครใต้ พนักงาน คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ตลอดจน คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน โรงเรียนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 9 โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในครั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้กำหนดจัด ขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมี โรงเรียนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดบางด้วน 2.โรงเรียนวัดบางโปรง 3. โรงเรียนนิลรัตน์ 4.โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 5. โรงเรียนวัดสุขกร 6. โรงเรียนวัดสวนส้ม 7.โรงเรียนวัดบางนางเกรง 8. โรงเรียนปัญจนะวิทย์ และ 9.โรงเรียนวัดบางฝ้าย ซึ่งมีนักเรียนในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยบรรยากาศภายในสนาม นอกจากการแข่งขันฟุตบอลของเยาวชนแล้ว ยังมีการประกวดขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียน, ประกวดความสวยงาม และความพร้อมเพรียง ของกองเชียร์อีกด้วย โดยมี เด็กนักเรียนทั้ง 9 โรงเรียน แต่งชุดสีสันสวยงาม ร่วมกันร้อง และเต้น เพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน
โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา โรงเรียนโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง กล้าคิด กล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ ที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียน และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้จัดขึ้น อีกด้วย

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*