เศรษฐกิจ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบาย Thailand 4.0 เปิดตัวรถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าให้บริการผู้โดยสาร

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%82

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับ บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด เปิดตัวโครงการ “อีวี แท็กซี่ วีไอพี” (EV Taxi VIP) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ทสภ. ในการใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านความปลอดภัย ความทันสมัยและด้านเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยการให้บริการรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ไร้มลพิษ สะอาดและประหยัดพลังงานตามนโยบาย Thailand 4.0 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเรียกใช้บริการได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ บริเวณเคาน์เตอร์ศูนย์บริการหน้าอาคารผู้โดยสาร ประตู 3 ชั้น 1 แอพพลิเคชั่น Taxi Ok ของกรมการขนส่งทางบก และคอลเซ็นเตอร์ โทร 0-2039-8888 สำหรับอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท กิโลเมตรถัดไปคิดอัตรากิโลเมตรละ 16 บาท โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*