กีฬา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-8-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2561-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีของ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4 โดยในครั้งนี้จัดขึ้น ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม BPR บางพลีรุ่งเรือง อคาเดมี่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน ซึ่งมี หัวหน้าสถานี ข้าราชการตำรวจใน สังกัด ภ.จว.สมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธีเปิดแข่งขันอย่างเป็นทางการ
พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจประเภทฟุตบอล ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล ที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลระหว่างกองบัญชาการ และหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 8-29 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอล ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลขึ้น และยังนับได้ว่าเป็นกีฬาประเพณีของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาฟุตซอลเป็นตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลตำรวจภูธรภาค 1 และระหว่างกองบัญชาการตำรวจ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทำให้ข้าราชการตำรวจ มีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*