เศรษฐกิจ

ฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สุมทรปราการ

%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad

วันนี้ (๑๑ ก.ค. ๖๑) นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมฯ / ฝ่ายไฟฟ้าฯ ร่วมเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ รวม ๓ รุ่น (หลักสูตรการทำเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๒ รุ่น / ขนมไทย ๑ รุ่น) จำนวน ๖๐ คน โดยมีท่านกำนันตำบลบางด้วน ท่านกำนันตำบลบางโปรง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ตลอดจนอำนวยความสะดวก โดยจัดฝึกอบรมระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๓ ก.ค. ๖๑ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในวัดบางด้วนนอก ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*