ข่าวประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรมบางพลีจัดใหญ่ประเพณีตักบาตรดอกไม้

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9b

วัฒนธรรมอำเภอบางพลีส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นซึ่งมีมาแต่โบราณ เพื่อถวายพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณวัดบางโฉลงใน นางสาวชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลีเปิดเผยว่า ในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี และสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี ได้ร่วมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น ตักบาตรดอกไม้ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธศาสนิกชนมาแต่โบราณ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) ซึ่งในปี 2561 นี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กค 61ณ วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 นจะมีพิธีตักบาตรทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ต่อมาในเวลา 10.30 น นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา จากนั้นจะเป็นพิธีตักบาตรดอกไม้ ซึ่งประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัด บางโฉลงใน ถือเป็นประเพณีโบราณที่ได้ปฏิบัติกันในกลุ่มของผู้ถือศีล จะนำดอกไม้มาถวายแด่พระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้นำไปทำพิธีสังฆกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งชาวอำเภอบางพลีได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ แต่ต่อมาระยะหลังได้เงียบหายไป ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลีจึงได้ร่วมกับอำเภอบางพลี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงได้ร่วมกันรื้อฟื้นประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมประเพณีดังกล่าว ให้คงอยู่กับท้องถิ่น และเป็นการกระตุ้นให้รุ่นลูกหลานได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป จืงขอเชิญประชาชนพุทธศาสนิกชนไปร่วมในพิธีทำบุญเข้าพรรษาตักบาตรดอกไม้ ณ วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*