สังคม

เกษตรสมุทรปราการ แถลงข่าวจัดงาน “พรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” สร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88

เกษตรสมุทรปราการ แถลงข่าวจัดงาน “พรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” สร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่ เวทีในสวน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าสร้างสรรค์” พร้อมด้วย นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้กำหนดจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ และจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*