สังคม

ผู้ว่าฯสมุทรปราการรับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค และเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากผู้มีจิตศรัทธา องค์กรสาธารณะกุศลในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทย จะเป็นผู้ดำเนินการนำส่งไปยังจังหวัดที่ประสบอุทกภัยต่อไป

จากกรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จนส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นช่องทางในการรับสนับสนุนสิ่งของและเงินบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ โดยมี ผู้มีจิตศรัทธา องค์กรสาธารณะกุศลในจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งความจำนงร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 1 ล้าน 4 แสนบาท

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*